VÅRA TJÄNSTER

Vi hjälper dig att utveckla ditt ledarskap såväl som din organisation. Vi skräddarsyd program för att utveckla ledare och en inkluderande kultur. All verksamhet bedrivs i dotterbolaget Anima. Kontakta oss så berättar vi mer!

Vi erbjuder 6 olika ledarskapsprogram som ger ny kraft i ditt ledarskap och möjlighet att hitta ditt bästa sätt att leda.

Vi utvecklar din organisation genom att skräddarsy program för att utveckla ledare och en inkluderande kultur.

Vi tillhandahåller föreläsningar och workshops efter organisationens egna behov, för större såväl som mindre grupper.

UTVECKLA DITT LEDARSKAP

Mitt bästa sätt ATT LEDA SOM KVINNA
Ett ledarskapsprogram för dig som erfaren chef och kvinna (uppvuxen som flicka). Du vill ta dig till en högre nivå, få ökad genomslagskraft och är beredd att fördjupa dig i att hitta ditt eget bästa sätt att leda. Detta är ett nio månaders program som tillför ny kraft och energi i ditt ledarskap. 

Mitt bästa sätt ATT LEDA SOM MAN
Ett ledarskapsprogram för dig som är erfaren chef och man (uppvuxen som grabb). Du vill ta ditt ledarskap till en högre nivå och är beredd att fördjupa dig i att hitta ditt eget bästa sätt att leda. Detta är ett nio månaders program som tillför ny kraft och energi i ditt ledarskap. 

Mitt bästa sätt ATT VARA KVINNA ÖVER MITT (YRKES) LIV
En digital samtalsserie som inspirerats av ledarskapsikonen Barbro Dahlbom-Halls nyutkomna bok ”Att vara kvinna över sitt liv – 10 budord för dig som vill framåt”. I tre samtal får du under ledning av erfarna och genusmedvetna ledarutvecklare möjligheten att möta andra för att utvecklas själv. 

Mitt bästa sätt ATT LEDA I KONFLIKT
En webbaserad heldags fördjupning för dig som vill vidareutveckla ditt ledarskap och dina insikter kring dig själv och andra i konflikt samt vad en produktiv oenighet kan innebära. Dagen bygger vidare på ledarskapsprogrammen ”Mitt bästa sätt att leda som Kvinna/Man”.

Mitt bästa sätt ATT LEDA MED MAKT
Ett ledarskapsprogram för dig som för dig som ytterligare vill öka ditt inflytande i din yrkesroll och dina möjligheter att påverka och leda i den riktning du själv önskar. Målet med programmet är att du ska få kunskaper och insikter om hur makt fungerar och vi kommer även att ge dig ett par praktiska verktyg för att kunna öka ditt inflytande.

Mitt bästa sätt ATT LEDA I FÖRÄNDRING
Ett ledarskapsprogram som anpassas efter nära dialog med uppdragsgivaren. Programmet riktar sig mot alla som i sina roller leder förändring och utveckling i en samordnande roll, en projektledarroll eller en chefsroll.

UTVECKLA DIN ORGANISATION

För att en grupp eller organisation ska vara effektiv och produktiv behövs struktur; en tydlig organisation av arbetsuppgifter och tydliga arbetsprocesser. Våra utvecklingsprogram förbereds och utvecklas i nära samarbete med er. Nedan listas några exempel på uppdrag vi utfört.

  • Förändringsledning för Länsstyrelserna
  • Inkluderande & utvecklande ledarskap - ett hållbart Advania
  • Ett chefsutvecklingsprogram på Briab
  • En effektiv ledningsgrupp - Ålands Landskapsregering
  • En effektiv organisation i ett trossamfund
Läs mer om hur vi kan bidra till utvecklingen av din organisation här.

FÖRELÄSNINGAR OCH WORKSHOPS

Våra skräddarsydda föreläsningar och workshops hålls i allt ifrån några timmar till en hel dag. Vi arbetar med både större och mindre grupper, så som ledningsgrupper, chefsgrupper, grupper av anställda eller främlingsgrupper.