Vi utvecklar ledare med genomslagskraft genom att utgå från personlighet och ett eget bästa sätt att leda.

SÅ HÄR GÖR VI

 UTVECKLA  DITT LEDARSKAP
Vi har program som ger ny kraft i ditt ledarskap och möjlighet att hitta ditt bästa sätt att leda. Läs mer >>

 UTVECKLA DIN ORGANISATION
Vi skräddarsyr program för att utveckla ledare och en inkluderande kultur. Läs mer >> 

BARBRO DAHLBOM-HALL SLÄPPER NY BOK

Äntligen är den här! Barbros 10 budord för kvinnor som vill framåt. "Det här är ingen handbok i hur du krossar glastaket. För gör du det är risken stor att du skär halsen av dig på vägen. Istället vill jag visa hur du kan ta dig igenom taket utan att stryka med. Hur du tänjer på det, hittar en lucka eller bucklar till det så att säga. För du tror väl inte att du kan fortsätta verka utan att goda huvud?"

VAD HÄNDER NU?

Verksamheten som vi tidigare bedrivit inom Barbro Dahlbom-Hall Konsult kommer att drivas vidare och utvecklas inom Anima Ledarskap. Övergången kommer att ske successivt och vår målsättning är att övergången är genomförd i och med halvårsskiftet i år. Ledarskapsprogrammen "Mitt bästa sätt ATT LEDA SOM KVINNA/MAN" kommer även fortsättningsvis att bära Barbros namn och det kommer att symboliseras av en "Barbro-stämpel". Vill du veta mer om vad som händer och erbjuds framåt? Det kommer fler nyhetsbrev men följ oss gärna i sociala medier också, där får du veta mer snabbare.

OMDÖMEN FRÅN DELTAGARE

"Det här programmet gav mig ovärderliga insikter och verktyg. Jag kände att jag blev en bättre chef och det tror jag också att mina medarbetare kände."
(Martin Ahlquist)

"Detta är det bästa ledarskapsprogram jag har gått. Jag kände en sådan lättnad efteråt, jag hade fått insikt och praktiska förhållningssätt till hur man kan bemöta kulturen i  mansdominerade miljöer."
(Liselotte Hjort)

"En av mina doktorander sa: Efter att du gick programmet så har du förändrats – det är som en makeover – doktorerna lyssnar på ett annat sätt för att du utstrålar någon sorts ny självkänsla."
(Elisabet Londos)


 

Barbro Dahlbom-Hall Konsult AB I Tel: 0704-068890 Org nr: 556493-1961