Vi utvecklar ledare med genomslagskraft genom att utgå från personlighet och ett eget bästa sätt att leda.
Vi gör och bevisar, när andra säger och visar.

SÅ HÄR GÖR VI

  

AKTUELLT

Frukostsamtal 4 september - Att leda genom relationer.
Under ett frukostsamtal vill vi inspirera till att träna på inlevelse och rollövertagande som verktyg i ledarskapet. Vi kommer att använda oss av litteratur och poesi som inspiration.

ARTIKLAR

Vad gör könsstämplingen med dig, företagen och samhället?
Det finns få sektorer och yrkesområden där det råder könsbalans i Sverige. I Sverige arbetar mindre än 15% inom könsbalanserade yrken och endast 3 av de 30 största yrkena har en jämn könsfördelning.

BLOGG

Kvinnor – det är hög tid att vi tar oss mer egen tid och blir lite mindre präktiga och lite mer galna! Världen behöver det. Det är inte det att det saknats kvinnor som haft talang för att förändra världen. De har bara inte ”haft tid”.

 UTVECKLA  DITT LEDARSKAP
Vi har program som ger ny kraft i ditt ledarskap och möjlighet att hitta ditt bästa sätt att leda. Läs mer >>

 UTVECKLA DIN ORGANISATION
Vi skräddarsyr program för att utveckla ledare och en inkluderande kultur. Läs mer >> 

OMDÖMEN FRÅN DELTAGARE

"Det här programmet gav mig ovärderliga insikter och verktyg. Jag kände att jag blev en bättre chef och det tror jag också att mina medarbetare kände."
(Martin Ahlquist)

"Detta är det bästa ledarskapsprogram jag har gått. Jag kände en sådan lättnad efteråt, jag hade fått insikt och praktiska förhållningssätt till hur man kan bemöta kulturen i  mansdominerade miljöer."
(Liselotte Hjort)

"En av mina doktorander sa: Efter att du gick programmet så har du förändrats – det är som en makeover – doktorerna lyssnar på ett annat sätt för att du utstrålar någon sorts ny självkänsla."
(Elisabet Londos)


 

Barbro Dahlbom-Hall Konsult AB I Surbrunnsgatan 34 11348 Stockholm I Tel: 0704-068890 Org nr: 556493-1961