Vi utvecklar ledare med genomslagskraft genom att utgå från personlighet och ett eget bästa sätt att leda.
Vi gör och bevisar, när andra säger och visar.

SÅ HÄR GÖR VI

  

AKTUELLT

Middagssamtal med Mats Söderlund -  äntligen sjösätter vi en idé vi länge gått och burit på, att erbjuda en serie middagssamtal med Mats Söderlund på temat "Att leva och leda som Man". Start sker den 25 april.

ARTIKLAR

Varför blir så många inkompetenta män chefer? Flera studier, exempelvis från Peterson Institute, visar ett tydligt samband mellan könsbalans på högsta ledningsnivå och god lönsamhet.
 

BLOGG

Såklart det går lätt när MAN cyklar i medvind. Har du någon gång cyklat till jobbet på morgonen och känt dig stark som en grekisk gud? Men också erfarit att på vägen hem ändras perspektivet. Om skillnaden att cykla i medvind och motvind... 

 UTVECKLA  DITT LEDARSKAP
Vi har program som ger ny kraft i ditt ledarskap och möjlighet att hitta ditt bästa sätt att leda. Läs mer >>

 UTVECKLA DIN ORGANISATION
Vi skräddarsyr program för att utveckla ledare och en inkluderande kultur. Läs mer >> 

OMDÖMEN FRÅN DELTAGARE

"Det här programmet gav mig ovärderliga insikter och verktyg. Jag kände att jag blev en bättre chef och det tror jag också att mina medarbetare kände."
(Martin Ahlquist)

"Detta är det bästa ledarskapsprogram jag har gått. Jag kände en sådan lättnad efteråt, jag hade fått insikt och praktiska förhållningssätt till hur man kan bemöta kulturen i  mansdominerade miljöer."
(Liselotte Hjort)

"En av mina doktorander sa: Efter att du gick programmet så har du förändrats – det är som en makeover – doktorerna lyssnar på ett annat sätt för att du utstrålar någon sorts ny självkänsla."
(Elisabet Londos)


 

Barbro Dahlbom-Hall Konsult AB I Surbrunnsgatan 34 11348 Stockholm I Tel: 0704-068890 Org nr: 556493-1961