OM BARBRO DAHLBOM-HALL

I över 40 år har Barbro Dahlbom-Hall arbetat med ledarskapsutveckling och jämställdhet, ämnen som hon brinner för. Barbro är internationellt välkänd som konsult i chefs- och ledarskapsfrågor, egen företagare och författare. Hon har arbetslivserfarenhet från många sektorer inom svenskt samhällsliv och var under sin yrkeskarriär verksam över hela världen, med uppdragsgivare som FN och Sida.

Som ordförande i Sacos chefsutvecklingsutredning medverkade Barbro år 1975 på FN:s första kvinnokonferens i Mexiko, med agendan att diskutera diskriminering av kvinnor. När medbestämmande- och jämställdhetslagen senare förbereddes i Sverige satt Barbro med i riksdagen som sakkunnig. 

Barbro har skrivit ett flertal bästsäljande böcker inom ledarskap, bland annat den prisbelönta ”Lära kvinnor leda kvinnor”. Flera av hennes böcker har även getts ut på engelska. Våren 2020 lanserades Barbros sista bok ”Att vara kvinna över sitt liv” där hon delar med sig av sina egna erfarenheter och tips efter ett livslångt arbete med ledarskap, genus och jämställdhet. 

För sitt arbete inom chefs- och ledarskapsfrågor har Barbro belönats ett flertal gånger, år 2008 blev hon utsedd till Årets ledarutvecklare av organisationen Ledarna och år 2007 var hon sommarpratare i Sveriges Radio P1, vilket går att lyssna på här. Hon har även erhållit Konungens medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band och utnämnts till medicine hedersdoktor vid Uppsala universitetet.