Lära män leda kvinnor till framgång

Pris:
264 kr
Inkl. 6% Moms
Art.nr:
P1093498
Antal:
Det är glädjande att nu efter tio år kunna presentera en i väsentliga delar omarbetat utgåva av lära män leda kvinnor - med tillägget ”till framgång”. Mycket nytt har kommit till och annat som nu är välkänt har kunnat strykas.

Boken har under dessa tio år varit en verklig storsäljare. Författaren har under denna tid fått fördjupad och förfinad kunskap om ämnet från chefer som leder såväl kvinnor som män. Därför har boken också fått undertiteln ”…eller lära män leda grabbar till jämställdhet”, eftersom det i arbetet blivit så uppenbart att de unga männens situation också måste belysas och hanteras.

Lära män leda kvinnor vänder sig till män och kvinnor - ledare och ledda - som arbetar på tvåkönade arbetsplatser och som vill ha kunskap i att hantera relationer och därmed konflikter.

Barbro Dahlbom-Hall har arbetat med chefs- och ledningsutveckling, enligt henne själv, sedan ”urminnes tider”. Hon glöder för uppgiften att lära chefer leda och har hela världen som arbetsfält. Hon har fått många belöningar för sitt arbete med chefsutbildning, bl a utnämnts till medicine hedersdoktor vid Uppsala universitetet och nu senast erhållit Konungens medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band.