Lära män leva - i ledarskapets dilemma

Pris:
199 kr
Inkl. 6% Moms
Art.nr:
P1093499
Antal:
Ett framgångsrikt ledarskap kräver ett liv i balans. Dagens man utsätts ständigt för motstridiga krav. Han ska vara både ledare och make, far och vän på ett nytt sätt. Det skiljer sig totalt från den mans- och ledarroll som präglats av flera manliga generationer bakåt i tiden. Män behöver därför nya insikter och kunskaper för att kunna vara delaktiga, ta ansvar och visa sina känslor i arbets- och familjelivet.

Chefs- och ledarutvecklaren Barbro Dahlbom-Hall sammanför här egna reflektioner med forskningens senaste rön. Utifrån sin långa erfarenhet beskriver hon bland annat varför genuskunskap i dag är central för män, hur destruktiva mönster och maktkonflikter upptäcks och hanteras och hur man behåller sina viktiga relationer. 

Tidigare har Barbro Dahlbom-Hall myntat begreppet ”grabbighet”. Här beskriver hon steg för steg vad som behövs för att utvecklas från grabb till att bli en man i balans. Som alltid är texten initierad, färgstark och lättillgänglig.

Barbro Dahlbom-Hall är konsult i chefs- och ledningsfrågor, och egen företagare. Hon har erfarenhet från alla sektorer av svenskar samhällsliv och arbetar numera mest intrnationellt, framför allt för FN. För sina banbrytande insatser har hon fått en rad utmärkelser, bland dem H M Konungens medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band och blivit utnämnd till medicine hedersdoktor vid Uppsala universitetet. Hon har tidigare bland annat skrivit böckerna ”lära män leda kvinnor”, ”lära kvinnor chefa män” och ”lära kvinnor leda kvinnor”.