Lära kvinnor leda kvinnor

Pris:
264 kr
Inkl. 6% Moms
Art.nr:
P1093490
Antal:
Det här är en viktig bok
  • För kvinnor som leder kvinnor
  • För kvinnor som samarbetar med kvinnor
  • För kvinnor som blir ledda av kvinnor
  • För kvinnor som vill förstå sina reaktioner gentemot andra kvinnor
  • För kvinnor som vill lära av andra kvinnor

Lära kvinnor leda kvinnor vänder sig kort sagt till alla kvinnor som vill växa och utvecklas. Boken belyser hur mycket av detta som sker just i relation till andra kvinnor. Den är unik i sitt slag. Märkligt nog finns det nästan inget skrivet eller forskat om vad som händer när kvinnor leder andra kvinnor.

Författare är Barbro Dahlbom-Hall, konsult i chefs- och ledningsfrågor, som i mer än 30 år på uppdrag av bl.a. FN arbetat i hela världen med kvinnors ledarskap. Nu senast har hon varit engagerad i ett SIDA-projekt i Ryssland med syfte att lära 10 000 kvinnor ett modernt demokratiskt ledarskap. 

Hon har skrivit ett flertal böcker, bl.a lära män leda kvinnor (1992) och Lära kvinnor chefa män (1996). För sitt arbete med att skapa insikt om hur ledarskap och kön är bundna till varandra har hon fått en rad utmärkelser. 1999 utnämndes hon till medicine hedersdoktor vid Uppsala universitetet.