FÖRETAGET

Företaget startades av Barbro Dahlbom-Hall år 1980. Vi har ända sedan dess levererat utbildningsprogram och seminarier inom Ledarutveckling och genusmedvetet ledarskap samt personlig handledning för chefer i topp-position inom privat respektive offentlig sektor. Under alla år har företagets verksamhet baserats på såväl Barbro Dahlbom-Halls egna erfarenheter som forskningsresultat inom ämnesområdet. Barbro Dahlbom-Hall har dessutom utbildat ett stort antal konsultkollegor inom ämnesområdet.

År 2015 tog Anna Kowalska Lindberg över som ägare och företaget utvecklades till en början vidare med samma inriktning. Under Annas första år lanserades bland annat det prisbelönta och numera klassiska ledarutvecklingsprogrammet "Mitt bästa sätt att leda som Kvinna" i Norge 2018 med namnet "Min beste måte å lede som Kvinne".

År 2020 startades dotterbolaget Anima Ledarskap för att bredda och fördjupa erbjudandet ytterligare med nya tjänster och ledarutvecklingsprogram däribland ny samarbeten samt organisations- och affärsutvecklingsuppdrag i styrelser och Advisory Board. Läs mer här om varför Anna Kowalska Lindberg startade Anima.