PERSONLIG HANDLEDNING

Utöver våra ledarskapsprogram erbjuder vi också personlig handledning för kvinnor och män som en möjlighet att förfina och fördjupa
sitt ledarskap. Vi erbjuder personlig handledning och vägledning för chefer och ledare. Handledningen och vägledningen är praktiskt inriktad och vi hjälper dig att utveckla ditt eget ledarskap vidare, att hitta ditt eget bästa sätt att leda, samt att utveckla din relationskompetens så att du ännu mer effektivt kan leda genom relationerna till dina intressenter.

Barbro Dahlbom-Hall Konsult AB I Surbrunnsgatan 34, 11348 Stockholm ​Tel: 0704-068890 ​I Org nr: 556493-1961