MITT BÄSTA SÄTT ATT LEDA SOM MAN
Ett program för män i ledande ställning. Programmet ger dig ny kraft och energi genom att du fördjupar dig i att hitta ditt eget bästa sätt att leda.  

Programmet bygger på de två viktigaste framgångsfaktorerna för ledarskap - förmågan att bygga bra relationer och att hitta ditt eget bästa sätt att leda genom bl a förståelsen för genuspräglingens påverkan på ledarskap. Det senare vilar på den kunskap och erfarenhet som Barbro Dahlbom-Hall har utvecklat genom flera decenniers arbete med ledarskap och genus. Syftet med programmet är att ge förutsättningar, kunskaper och insikter för män att kunna ta sitt ledarskap till en högre nivå och att skapa en klar uppfattning om hur man själv som ledare och man vill framstå för att vara väl värd att följa. Målsättningen med programmet är att starta en process som ger ökad medvetenhet om vad det innebär att vara i en ledande roll och att få utveckla sin personlighet bortom dagens snäva könsroller.

Programmet ger även ökad insikt om och verktyg för att du som man ska kunna leda jämställt, till detta hör bland annat kunskap om hur man gör för att behålla och leda kvinnor till framgång. 

GENUSPERSPEKTIV ger en förnyad syn på ledarskap!

GENUSPERSPEKTIV ger en förnyad syn på ledarskap som utgår från egna individuella övertygelser i kontrast till hur man tidigare formats och påverkats av andras förväntningar och uppfattningar. Detta är en av slutsatserna i en kandidatuppsats på Stockholm School of Economics som presenterades den 25 maj 2016. I uppsatsen "En helt ny värld?" har David Horal och Ulf Waltré besvarat frågan "Vilken förändring och vilka synsätt på genus och ledarskap uttrycks av manliga ledare som genomgått ett genusfokuserat ledarskapsprogram?" I arbetet har de använt erfarenheter från deltagare i vårt ledarskapsprogram ATT LEDA SOM MAN. Vill ni läsa mer? Ladda ner uppsatsen i pdf-format nedan.

STARTDATUM:

 Oktober 2020 (datum ännu inte fastslagna)
Om du är intresserad att delta, skicka en intresseanmälan med information om din nuvarande roll och ansvar till info(a)dahlbom-hall.se.

"Det här programmet gav mig ovärderliga insikter och verktyg. Jag kände att jag blev en bättre chef och det tror jag också att mina medarbetare kände."
(Martin Ahlquist)


 

Barbro Dahlbom-Hall Konsult AB I Surbrunnsgatan 34, 11348 Stockholm ​I Tel: 0704-068890 ​I Org nr: 556493-1961