MITT BÄSTA SÄTT ATT LEDA SOM KVINNA  
Ett program för kvinnor i ledande ställning. Programmet ger dig ny kraft och energi i ditt ledarskap genom att du hittar ditt eget bästa sätt att leda som kvinna.

Ett nio månaders ledarskapsprogram som bygger på den kunskap och erfarenhet som Barbro Dahlbom-Hall har utvecklat genom flera decenniers arbete med ledarskap kopplat till genus. Programmet, som är unikt i sitt slag, har pågått sedan 2005. Syftet med programmet är att ge förutsättningar, kunskaper och insikter för kvinnor att förfina och fördjupa sitt ledarskap och att skapa en klar egen uppfattning om hur man själv som ledare och kvinna vill framstå för att vara väl värd att följa. Målsättningen med programmet är att starta en process som ger ökad medvetenhet om vad det innebär att vara i en ledande roll som kvinna och att kunna frigöra hela sin potential som ledare genom att leda sig själv från könsroll till kvinnoidentitet. 

att övervinna kända barriärer

Ledarskapsprogram med ett genusperspektiv, som MITT BÄSTA SÄTT ATT LEDA SOM KVINNA, kan hjälpa kvinnor att övervinna kända barriärer för att göra karriär. Detta är en av slutsatserna i ett examensarbete på Handelshögskolan i Stockholm som presenterades den 30 maj 2016. I uppsatsen "If I Were A Boy" har Emelie Wendelstam och Therese Åbb besvarat frågan kring vilka barriärer kvinnor upplever för att göra karriär och hur dessa eventuellt kan övervinnas genom ledarskapsprogram. För att komma fram till svaret på denna forskningsfråga har de använt erfarenheter från deltagare i vårt ledarskapsprogram MITT BÄSTA SÄTT ATT LEDA SOM KVINNA. Vill ni läsa mer? Ladda ner uppsatsen i pdf-format nedan.

STARTDATUM:

9 - 16 maj 2020
17 - 24 okt 2020 

Om du är intresserad att delta, skicka en intresseanmälan med information om din nuvarande roll och ansvar till info(a)dahlbom-hall.se.

OMDÖMEN FRÅN DELTAGARE

""Jeg har gått mange lederskapsprogram både innenfor og utenfor SEB. Fra de fleste slike program har jeg med meg noe jeg kan dra nytte av i mitt daglige arbeid, men det er nok ikke noe program jeg har hatt like stor nytte av som dette programmet. Det fikk meg til å tenke annerledes rundt mange av de frågor som kommer opp fra dag til dag, og ikke minst om samarbeid på en arbeidsplass."
(Sigrun Eggen Frediksson)

"En av mina doktorander sa: Efter att du gick programmet så har du förändrats – det är som en makeover – doktorerna lyssnar på ett annat sätt för att du utstrålar någon sorts ny självkänsla."
(Elisabet Londos)

"Detta är det bästa ledarskapsprogram jag har gått. Jag kände en sådan lättnad efteråt, jag hade fått insikt och praktiska förhållningssätt till hur man kan bemöta kulturen i  mansdominerade miljöer."
(Liselotte Hjort)

Barbro Dahlbom-Hall Konsult AB I Surbrunnsgatan 34, 11348 Stockholm ​I Tel: 0704-068890 ​I Org nr: 556493-1961