FÖRETAGSANPASSADE
PROGRAM

Skräddarsydda program för att utveckla genusmedvetet ledarskap och en inkluderande kultur

För att skapa en verkligt inkluderande kultur inom en organisation, där olika åsikter och beteenden kan tas emot, tolkas och hanteras fritt från bland annat könsnormen, genomför vi långsiktiga förändringsprogram. Dessa program utgår ifrån en nulägseanalys som baseras på intervjuer med chefer och övriga medarbetare. Programmen genomförs normalt uppdelat på minst två moduler under en period om ett par till flera månader. Programmen tar sin utgångspunkt i att skapa insikt och medveten kunskap om påverkan av kön på ledar- och medarbetarskap samt relationers påverkan på organisationens effektivitet. Huvuddelen av ett förändringsprogram innebär fokus på att utveckla "relationsprocessen" inom organisationen genom ökad kompetens kring motivation och drivkrafter kopplat till beteende samt intensiv träning i att skapa öppenhet och tillit genom bland annat feedback. En viktig del i ett förändringsprogram är också att hjälpa chefer och medarbetare att hitta kraften och energin i sitt ledarskap och medarbetarskap så att förändringen drivs av en inre vilja och inte av ett yttre "måste”.

Exempel på företagsanpassade program
Varje företagsanpassat uppdrag är unikt och skräddarsys efter företagets/organisationens egna
behov. Nedan är exempel på rubriker på vad företagsanpassade uppdrag och program kan innehålla:

  • Att bli bottentung som ledare
  • Att hitta mitt bästa sätt att leda
  • Att leda som Kvinna och Man
  •  Att GÖRA jämställdhet
  • Genusmedvetet ledarskap


INTRESSEANMÄLAN:
Om du är intresserad ett skräddarsytt program för din organisation, skicka en intresseanmälan med information om din nuvarande roll och ansvar till info(a)dahlbom-hall.se.