INTRODUKTION TILL VÅRA TJÄNSTER


Öppna ledarskapsprogram 
För att ge förutsättningar, kunskaper och insikter för kvinnor och män att förfina och fördjupa sitt ledarskap och att skapa en klar egen uppfattning om hur man själv som ledare och kvinna/man vill framstå för att vara väl värd att följa - att hitta sitt eget bästa sätta att leda - erbjuder vi årligen de öppna ledarskapsprogrammen "Att Leda som Kvinna" & "Mitt bästa sätt att leda". Programmen vänder sig till kvinnor respektive män i ledande positioner inom olika yrkesområden. Vi eftersträvar en blandning av deltagare från olika sorters arbetsorganisationer. Erfarenheten visar att detta påtagligt underlättar deltagarnas möjligheter att få distans och perspektiv både på sin egen ledarsituation och sin organisation. Vidare får deltagarna tillgång till ett nytt kontaktnät. Max 12 deltagare per tillfälle.


Handledning 
Utöver våra ledarskapsprogram erbjuder vi också personlig handledning för kvinnor och män som en möjlighet att förfina och fördjupa sitt ledarskap.


 

Barbro Dahlbom-Hall Konsult AB Surbrunnsgatan 34, 11348 Stockholm I Tel: 0704-068890 ​Org nr: 556493-1961