Välkomna till vårt 1-dagsprogram:
ATT LEDA TILLSAMMANS
Håll lärandet vid liv och fördjupa dig inom ATT LEDA SOM KVINNA & MAN. Relationer bygger framgångsrika organisationer och företag – här ges en möjlighet att bygga på din relationskompetens i syfte att ännu bättre leda tillsammans med kollegor och medarbetare
som ofta är olika oss själva. 

SYFTE & MÅLSÄTTNING
Syftet med programmet är att hålla lärandet vid liv i den process som startades i och med ATT LEDA SOM KVINNA & ATT LEDA SOM MAN. Målsättningen med 1-dagsprogrammet är att fördjupa medvetenheten och kunskapen om vad det innebär att vara i en ledande roll som kvinna respektive man samt att få träning på konkreta verktyg som kan underlätta för oss att leda tillsammans med kollegor och medarbetare som ofta är olika oss själva.
 
UPPLÄGG
Programmets upplägg är upplevelsebaserat dvs en blandning av teori, diskussioner och arbete i grupp samt tid för egna reflektioner och eget arbete. Gruppen är samlad i en dag där fokus ligger på att få nya verktyg vad gäller ledarskap och dess koppling till personligheten, genuspräglingen samt till våra drivkrafter och beteenden.
 
TID & PLATS
Nästa möjlighet kommer att erbjudas under hösten 2017. Tid & plats ännu ej fastlagt.
 
DELTAGARE
Programmet vänder sig till de som gått ATT LEDA SOM KVINNA & ATT LEDA SOM MAN. Vi jobbar i en grupp på mellan 6 och 12 deltagare.
 
UR INNEHÅLLET
- Inifrån- eller utifrånstyrd? - Relationssätt
- Att vara inifrånstyrd - Mina drivkrafter och min motivation
- Att vara bottentung – Medvetenhet om mina styrkor
- Att gå till handling – Att aktivt välja beteenden
- Att ta initiativ gentemot mina kollegor/intressenter


PROGRAMLEDNING
Catarina Dehlin 
Anna Lindberg


PRIS
4 800 kronor (exkl. moms). Förskottsbetalning mot faktura.  
 

ANMÄLAN
Anmälan per mejl till info@dahlbom-hall.se. Deltagarantalet är begränsat till 12 per tillfälle. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan deltagare i målgruppen.