MEDARBETARE

ANNA KOWALSKA LINDBERG

VD och Seniorkonsult
Anna Kowalska Lindberg är ägare och VD till företaget. Anna brinner för utveckling av bottentungt och inifrånstyrt ledarskap och ledare med genomslagskraft då detta ger hållbara och uthålliga ledare såväl som hållbara och uthålliga organisationer. Anna är övertygad om att utgångspunkten måste vara människan och personligheten. Visionen är att bli ledande inom ledarutveckling i syfte att utveckla en bättre värld. Anna har erfarenhet från ledande positioner och ledningsgruppsarbete inom såväl privat som offentlig sektor samt internationellt arbete och internationella organisationer. Som civilingenjör och forskarutbildad har Anna huvudsakligen arbetat inom teknikområdet. Anna leder både ledarskapsprogrammen MITT BÄSTA SÄTT ATT LEDA SOM KVINNA och MITT BÄSTA SÄTT ATT LEDA SOM MAN och anlitas ofta för utbildningar i den affärsmässiga aspekten av ledarskap, grupp- och organisationsutveckling samt genusmedvetet ledarskap.

BARBRO DAHLBOM-HALL

Grundare och Seniorkonsult
​Barbro Dahlbom-Hall har arbetat med chefs- och ledarutveckling enligt henne själv, sedan "urminnes tider". Hon brinner för uppgiften att lära chefer leda och har varit en pionjär inom ledarutveckling i Sverige. Hon har erfarenhet från alla sektorer av svenskt samhälls- och näringsliv och har innehaft flera internationella uppdrag, bland annat för FN. Hon har skrivit ett flertal böcker bla Lära män leda kvinnor till framgång (1992), Lära kvinnor chefa män (1996) och den prisbelönta Lära kvinnor leda kvinnor (2000). För sitt arbete med chefsutbildning och -utveckling och med att skapa insikt om hur ledarskap och kön är bundna till varandra har hon fått en rad utmärkelser bl a Medicine hedersdoktor vid Uppsala Universitet, Konungens medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band, Årets Ledarutvecklare 2008, Årets ledarbok 2004, Årets väckarklocka 2001. Barbro har dessutom varit "sommarpratare" i Sveriges Radio P1 år 2007.

CATARINA DEHLIN

Seniorkonsult
Catarina Dehlin har arbetat som chef i näringslivet i 15 år och med marknadsföring och varumärkesstrategi som inriktning. Sedan 2008 har Catarina arbetat med att utbilda chefer i ledarskap, relationskompetens och konfliktkompetens. Detta arbete görs inom ramen för Atoll AB som har hittat en egen uppskattad och mycket verksam metod. Catarina leder ledarskapsprogrammet MITT BÄSTA SÄTT ATT LEDA SOM KVINNA tillsammans med Anna Lindberg. Catarina är Master Trainer för Dialogverktyget Strength Deployment Inventory (SDI) som är ett globalt kartläggningsinstrument gällande beteende och motivation. I den rollen utbildar hon andra professionella användare och är en av Sveriges mest kompetenta inom området.

MATS SÖDERLUND

Författare & Poet
Mats Söderlund är författare, poet och socionom med inriktning mot samhällsarbete och mobilisering. Mats har lett stora förändringsprocesser inom det ideella föreningslivet under tjugo år, bland annat som arbetande ordförande för Sveriges Författarförbund och KLYS som är kulturlivets motsvarighet till LO och samlar fler än 30 000 medlemmar. Han har skrivit 18 böcker. Göra kärlek och Göra män är två personligt hållna essäer om mansrollen. Här tar han sin utgångspunkt i 'vad vi menar' respektive 'vad vi gör' när vi säger att vi älskar någon. Mats är också en flitigt anlitad föreläsare och samhällsdebattör. Mats har en utbildning på Berghs School of Communication i strategisk ledning av kommunikativa projekt och många uppmärksammade kulturprojekt bakom sig. Han ledde som rådgivare till regeringen och ledamot av Svenska Unescorådet delegationen för kulturfrågor under tre general-konferenser i Paris.

Barbro Dahlbom-Hall Konsult AB I Surbrunnsgatan 34 11348 Stockholm ​I Tel: 0704-068890 ​Org nr: 556493-1961