FÖRETAGET

Företaget startades av Barbro Dahlbom-Hall år 1980. Vi har ända sedan dess levererat utbildningsprogram och seminarier inom Ledarutveckling och Genusmedvetet ledarskap samt personlig handledning för chefer i topp-position inom privat respektive offentlig sektor. Under alla år har företagets verksamhet baserats på såväl Barbro Dahlbom-Halls egna erfarenheter som forskningsresultat inom ämnesområdet. Barbro Dahlbom-Hall har dessutom utbildat ett stort antal konsultkollegor inom ämnesområdet.

År 2015 tog Anna Lindberg över som ägare och sedan dess har verksamheten utvecklats vidare med samma inriktning. 

Barbro Dahlbom-Hall Konsult AB  I Tel: 0704-068890 ​I Org nr: 556493-1961