Om Oss

Företaget 
Företaget startades av Barbro Dahlbom-Hall redan år 1980. Vi har ända sedan dess levererat kurser, program och seminarier inom Ledarskap och Genus samt personlig handledning för chefer i topposition inom privat respektive offentlig sektor. Under alla år har företagets verksamhet baserats på såväl Barbro Dahlbom-Halls egna erfarenheter som forskningsresultat inom ämnesområdet. Barbro Dahlbom-Hall har dessutom utbildat ett stort antal konsultkollegor inom ämnesområdet. I bl a följande företag har längre chefs- och ledningsutvecklingsprojekt genomförts: Electrolux AB, ABB, AB Johnsonkoncernen, AB Volvo, Byggbolaget SIAB, AB Globen, Huddinge Sjukhus, Luleå Tekniska Universitet, SIDA, FN.

Anna Lindberg

VD och Seniorkonsult
Anna Lindberg har de senaste 15 åren arbetat i olika chef- och ledarpositioner bl a som affärsområdeschef, affärsutvecklingschef och marknadschef. Anna brinner för ett gott ledarskap och är övertygad om att ett sådant ledarskap kommer världen till godo mer än något annat. Anna har erfarenhet från ledningsgruppsarbete och av såväl privat som offentlig sektor samt internationellt arbete och internationella organisationer. Som civilingenjör har Anna huvudsakligen arbetat inom teknikområdet och har därmed 25 års erfarenhet av att arbeta i mansdominerade organisationer. Anna är certifierad handledare i Dialogverktyget Strength Deployment Inventory (SDI) som är ett globalt kartläggningsinstrument gällande beteende och motivation.

Catarina Dehlin

Seniorkonsult
Catarina Dehlin har arbetat som chef i näringslivet i 15 år och med marknadsföring och varumärkesstrategi som inriktning. Sedan 2008 har Catarina arbetat med att utbilda chefer i ledarskap, relationskompetens och konfliktkompetens. Detta arbete görs inom ramen för Atoll AB som har hittat en egen uppskattad och mycket verksam metod. Catarina är Master Trainer för Dialogverktyget Strength Deployment Inventory (SDI) som är ett globalt kartläggningsinstrument gällande beteende och motivation. I den rollen utbildar hon andra professionella användare och är en av Sveriges mest kompetenta inom området.

Barbro Dahlbom-Hall

Grundare och Seniorkonsult
​Barbro Dahlbom-Hall har arbetat med chefs- och lednings-utveckling enligt henne själv, sedan "urminnes tider". Hon glöder för uppgiften att lära chefer leda. Hon har erfarenhet från alla sektorer av svenskt samhälls- och näringsliv och har innehaft flera internationella uppdrag, för bland annat FN. Hon har skrivit ett flertal böcker bla Lära män leda kvinnor till framgång (1992), Lära kvinnor chefa män (1996) och den prisbelönta Lära kvinnor leda kvinnor (2000). För sitt arbete med chefsutbildning och -utveckling och med att skapa insikt om hur ledarskap och kön är bundna till varandra har hon fått en rad utmärkelser bl a Medicine hedersdoktor vid Uppsala Universitet, Konungens medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band, Årets Ledarutvecklare 2008, Årets ledarbok 2004, Årets väckarklocka 2001. Barbro har dessutom varit "sommarpratare" i Sveriges Radio P1 år 2007.

Thomas Erdös

Seniorkonsult
Thomas Erdös har arbetat som chef och projektledare inom näringslivet i över 20 år och med marknadsföring och varumärkesstrategi som inriktning. Sedan 2002 har Thomas arbetat med organisationsutveckling och att utbilda chefer i ledarskap, relationskompetens och konfliktkompetens. Detta arbete görs inom ramen för Atoll AB som har hittat en egen uppskattad och mycket verksam metod. Thomas är Master Trainer för Dialogverktyget SDI (Strength Deployment Inventory) som är ett globalt kartläggningsinstrument gällande beteende och motivation. I den rollen utbildar han andra professionella användare och är en av Sveriges mest kompetenta inom område 

Barbro Dahlbom-Hall Konsult AB I Duvkullavägen 14A, 172 37 Sundbyberg I Tel: 0704-068890 ​I Org nr: 556493-1961