Frquently Asked Questions

Varför har ni skilda program för kvinnor och män?

Våra program ger den unika möjligheten att pröva och testa inom sitt eget kön vad det innebär att vara kvinna och ledare/man och ledare.
Varje chef ställer sig frågan: Är jag som ledare värd att följas?
Detta är direkt knutet till de värderingar man tidigt fick om att vara kvinna respektive man.

Våra program ger möjlighet att pröva och testa hur man vill framstå som ledare genom att möta ledare i samma kön. Genom att vi konsekvent blandar chefer från olika organisationer blir genuspräglingen tydligare än om man arbetar i samma organisation, där genuspräglingen i regel sitter i väggarna.

Är alla program på internat?

Ja, därför att deltagarna behöver avskildhet och lugn för att kunna ta till sig innehållet och delta fullt ut i processen.

Ger ni företagsinterna utbildningar?

Ja

Kan Barbro Dahlbom-Hall och Jesper Fundberg erbjuda endagssessioner för män och kvinnor?

Ja, det görs ofta och alltid med stor lyhördhet för kundens behov. Några exempel på sådana utbildningsinsatser är för politiker i Sjuhäradsbygden och för kvinnliga och manliga ledare i Emhart Glass, Sundsvall.

Vi gör även utbildningsinsatser för personer som inte är i chefsposition, senast för kvinnliga och manliga nyblivna överläkare på Huddinge sjukhus.

Finns Barbro Dahlbom-Halls böcker översatta till andra språk?

Ja, på danska, engelska, finska, norska spanska och tyska.

 

Var finns de att köpa?

De på engelska finns att köpa via kontoret och företagets hemsida. För de övriga översättningarna, vänligen kontakta Anna Lindberg på Barbro Dahlbom-Hall Konsult AB.

Var köper man Jesper Fundbergs omtalade avhandling?

På Carlsson Förlag, Stockholm: www.carlssonbokforlag.se

Hur kan man få referenser från kunder och/eller tidigare deltagare?

Kontakta Anna Lindberg på Barbro Dahlbom-Hall Konsult AB så lämnar hon gärna referenser.

Har du andra funderingar eller frågor? Vänligen kontakta Anna Lindberg 

Barbro Dahlbom-Hall Konsult AB I Duvkullavägen 14A, 172 37 Sundbyberg ​I Tel: 0704-068890 ​Org nr: 556493-1961